ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και ειδικά στην εφαρμογή διακοσμητικών επιχρισμάτων. Η αρχιτεκτονική τάση της εποχής μας για εφαρμογές πατητής τσιμεντοκονίας, εποξειδικών ρητινών - χαλαζιακών  πετρωμάτων, ικανοποιείται από την εταιρεία μας, διαθέτοντας στην απαιτητική αγορά μας, προϊόντα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας.

Αντιπροσωπεύοντας διεθνείς οίκους, είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε την ζήτηση με καινοτόμα και υψηλής απόδοσης προϊόντα, που με τα διεθνή πιστοποιητικά που διαθέτουν, εγγυώνται την ποιότητα του τελικού προϊόντος σε βάθος χρόνου. Η σωστή τιμολόγηση και η αξιοπιστία είναι για τους συνεργάτες μας η ασφάλεια στην σχέση με τους ικανοποιημένους πελάτες τους.

Η μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή των προϊόντων μας, σας προσφέρει υποστήριξη στην μετά την  πώληση σχέση μας. Θα μας βρείτε δίπλα σας σε ότι αφορά την εφαρμογή τους σε κάθε είδους έργο που θα τα χρησιμοποιήσετε.